Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά για τους θερινούς μήνες_2023

 Ανακοινώνεται η απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οριστικά και παραμένουν στη διάθεση ΠΥΣΔΕ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση