Προκήρυξη για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην ανεξάρτητη αρχή Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

 Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

κ α λ ε ί


τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στον Ε.Ο.Ε., από την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024, ήτοι από την 01.09.2023, έως την 31.08.2026.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι δύο (2), σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, όπως αυτές διαμορφώνονται από την αποστολή, το έργο και τον προγραμματισμό της.

Η έδρα του Ε.Ο.Ε. και συνεπώς και ο τόπος εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού είναι το Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση