• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

καλεί


τους ενδιαφερόμενους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την 31η Αυγούστου 2026. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι πέντε (5) και σχετίζονται με την αποστολή και το έργο της Αρχής. Η έδρα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και συνεπώς και ο τόπος εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180).

Δείτε την πρόσκληση για απόσπαση εδώ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση