• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε εναπομείνασα κενή θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε εναπομείνασα κενή θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Ανακοινώνεται η απόφαση της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς , που αφορά στην τοποθέτηση σε εναπομείνασα  θέση Διευθυντή  Σχολικής  μονάδας  αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς.

Η θητεία των Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. λήγει κατά την 31η Ιουλίου 2027

Ο τοποθετούμενος ως Διευθυντής σχολικής μονάδας Δ.Ε. Κιλκίς  υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά από τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/Α/13-04-2023).

 Στελέχη της Εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή/Διευθύντριας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της Εκπαίδευσης που κατέχουν.

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021(ΦΕΚ Α΄136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α’ 91): «Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί το διδακτικό έτος 2022-2023, και έχουν τοποθετηθεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα τοποθετηθούν μετά την έναρξη ισχύος του, ως διευθυντές σχολικών μονάδων, παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021, όπως το εδάφιο αυτό προστίθεται με την παρ. 2 του παρόντος.».

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση