• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-24

Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-24

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση:

α) εγκυκλίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Β.Π) σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΔ46ΜΤΛΗ-ΜΦΠ)

β)  εγκυκλίου πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Β.Π) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΟ46ΜΤΛΗ-ΜΔ4)

Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους  από την

6η/4/2023 έως και την 18η/4/2023

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αίτηση.pdf)Αίτηση.pdf[ ]673 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση