• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Εκκλησιαστικά Σχολεία_«Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)» ​

Εκκλησιαστικά Σχολεία_«Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)» ​

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση