• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Εκκλησιαστικά Σχολεία_Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)»

Εκκλησιαστικά Σχολεία_Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)»

Ανακοινώνεται σε ορθή επανάληψη ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Διεθυντών /Διευθυντριών Εκκλησιαστικών σχολείων μετά από σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στην Υπηρεσία μας από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων:  https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση