Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής σε διαδικτυακή επιμόρφωση

Η Σ.Ε.Ε. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής κα Κουμανάκου Μαρία-Αλεξάνδρα προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής στην προαιρετική διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα «Διαχείριση τάξης και προκλητικών συμπεριφορών μαθητών/τριών με θεατρικές τεχνικές» την Τρίτη, 20-12-2022, κατά τις ώρες 17:00-19:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση