• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

προκηρύσσουμε
την πλήρωση με επιλογή είκοσι πέντε (25) θέσεων Διευθυντών/τριών των ακόλουθων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), με θητεία τεσσάρων (4) ετών, και καλούμε τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προκηρυσσόμενη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των σχολικών μονάδων Π.ΕΠΑ.Λ., με σειρά προτίμησης για τοποθέτηση, η οποία δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης.
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/ντριας Π.ΕΠΑ.Λ. είναι να δύναται ο/η υποψήφιος/α να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή/τριας στις σχολικές μονάδες που δηλώνει.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:         www.iep.edu.gr/services/pepal_directors

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΕΠΑΛ-signed.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΕΠΑΛ-signed.pdf[ ]439 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση