Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

Απο το Υ.ΠΑΙ.Θ.  ανακοινώνεται η προκήρυξη για πλήρωση με επιλογή των  οκτακοσίων (800) θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση,συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Δείτε περισσότερα στη συνημμένη προκήρυξη.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση