Πρόσκληση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Υποστήριξη της κοινωνικο-ηθικής ικανότητας στη Φυσική Αγωγή, μέσα από πρακτικές, δράσεις και παιγνίδια»

Συντάχθηκε στις .

Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και ο Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής

προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής σε Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:
«Υποστήριξη κοινωνικο-ηθικής ικανότητας στη Φυσική Αγωγή, μέσα από πρακτικές, δράσεις και παιγνίδια»
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδειχθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικές πρακτικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες στη Φυσική Αγωγή που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών των μαθητών/τριών και στη δια βίου υιοθέτηση κοινωνικής- ηθικής συμπεριφοράς.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, την Τετάρτη 16-2-2022 ώρα: 17:30

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής_Υποστήριξη της κοινωνικο-ηθικής ικανότητας)Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής_Υποστήριξη της κοινωνικο-ηθικής ικανότητας[ ]402 kB

Εκτύπωση