Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» .

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,προτίθεται να υλοποιήσει

εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των

Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

Η επιμόρφωση αυτή αφορά σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και  Δευτεροβάθμιας

(Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες,

οι οποίες κατανέμονται ως εξής:


α.δέκα (10) ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη παρακολούθηση βιντεομαθημάτων σε χρόνο που επιλέγει ο κάθε επιμορφούμενος.
β. δέκα (10) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως μελέτη επιμορφωτικού υλικού σε χρόνο που επιλέγει ο κάθε επιμορφούμενος.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,απευθύνει
πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής
στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε μόνιμους και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς
Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης
για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πλαίσιο της

Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων»με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του

ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από την Δευτέρα 31-05-2021 ώρα 13:00.

Δείτε περισσότερα στην συνημμένη πρόσκληση του ΙΕΠ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΙΕΠ_6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ.pdf)ΙΕΠ_6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ.pdf[ ]907 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση