Εμβολιασμός εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ με αδιάθετες δόσεις

Σύμφωνα με την 34522/Ε3/26-03-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι σήμερα, Τρίτη 11/5/2021, η ημερομηνία γέννησης του/της τελευταίου/-ας ειδοποιηθέντα/-είσας για εμβολιασμό είναι η 23/10/1996.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση