Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συντάχθηκε στις .

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, είτε τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες,

παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 να γίνεται δεκτή με Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους  gov.gr αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Σε διαφορετική περίπτωση, να γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση που αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποστέλλεται και ταχυδρομικά.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2019-2020 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

 

Δείτε το σχετικό  έγγραφο, στο συνημμένο αρχείο.

Επισυνάπτεται και σχετικό υπόδειγμα ελεύθερου κειμένου το οποίο θα πρέπει να αναγραφεί στην υπεύθυνη δήλωση ,  με όποιο τρόπο και αν επιλεγεί  να γίνει η αποστολή της.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.pdf)Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης[ ]152 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα ελεύθερου κειμένου για την Υ.Δ..doc)Υπόδειγμα ελεύθερου κειμένου για αναγραφή στην Υπεύθυνη Δήλωση[ ]29 kB

Εκτύπωση