Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα οργανικών τοποθετήσεων ως προς τις τοποθετήσεις κλάδου ΠΕ04

Συντάχθηκε στις .

Ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών τοποθετήσεων μετά από την ικανοποίηση αιτήματος εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04 ,  για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. , ως προς τις  οργανικές τοποθετήσεις και μόνο του κλάδου ΠΕ04.

 Κατά τα λοιπά ισχύει ο πίνακας οργανικών τοποθετήσεων όπως ανακοινώθηκε στις 18 Ιουνίου 2020.

Μετά το πέρας  και της διαδικασίας διορθώσεων και παραλείψεων ,  αποστέλλεται η σχετική πρόταση για  έκδοση  απόφασης από το Διευθυντή Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.                                                                            

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αναμορφωμένος_Βελτίωση-οριστική.xls)Αναμορφωμένος_Βελτίωση-οριστική[ ]97 kB

Εκτύπωση