Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε

ότι σύμφωνα με την , με αριθμό πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.Α.Σ.Ε.Π./20-12-2019 - ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9), Υπουργική Απόφαση

καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 2380/Γ/19-12-2019, ΦΕΚ 2361/Γ/18-12-2019 και ΦΕΚ 2350/Γ/13-12-2019 αντίστοιχα) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό από τη Δευτέρα 23/12/2019 έως και την Τρίτη 7/1/2019 στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ https://opsyd.sch.gr  κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Για σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένο στην αρχική σελίδα του Ο.Π.Σ.Υ.Δ. εκεί που είναι τα εγχειρίδια το Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό.

Δείτε  στον παρακάτω σύνδεσμο, την Υ.Α. Πρόσκλησης  υποβολής αίτησης δήλωσης προτιμήσεων

Υ.Α. Πρόσληψης

και στο συνημμένο αρχείο  το σχετικό Φ.Ε.Κ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση