2η Επικαιροποίηση πίνακα ενδεικτικών κενών μετά την ανακοίνωση αποσπάσεων σε Δ.Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώνουμε την δεύτερη επικαιροποίηση του  πίνακα ενδεικτικών κενών της Διεύθυνσής μας , μετά την ανακοίνωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. των αποσπάσεων σε Δ.Ι.Ε.Κ..

Η επικαιροποίηση αφορά σε προσθήκη ωρών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο 1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς.

Η Διεύθυνση μας θα επικαιροποιεί τον πίνακα προκειμένου η ενημέρωση των εκπαιδευτικών να είναι πλήρης  αλλά επισημαίνουμε ότι τα κενά παραμένουν ενδεικτικά και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει συμπληρώνουν τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων με τις σειρά που επιθυμούν , ανεξάρτητα από το αν καταγράφεται αυτή τη στιγμή, λειτουργικό κενό.

Κατά τα λοιπά , παραμένει σε ισχύ η από 06 Αυγούστου σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσής μας όπως επικαιροποιήθηκε στις 08 Αυγούστου 2019.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση