1η Επικαιροποίηση πίνακα ενδεικτικών κενών μετά την ανακοίνωση αποσπάσεων σε φορείς .

Ανακοινώνουμε τον επικαιροποιημένο πίνακα ενδεικτικών κενών της Διεύθυνσής μας , μετά την ανακοίνωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. των αποσπάσεων σε φορείς.

Η επικαιροποίηση αφορά σε προσθήκη ωρών κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Γυμνάσιο Αξιούπολης.

Η Διεύθυνση μας θα επικαιροποιεί τον πίνακα προκειμένου η ενημέρωση των εκπαιδευτικών να είναι πλήρης   αλλά επισημαίνουμε  ότι τα κενά παραμένουν ενδεικτικά και  οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει συμπληρώνουν τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων με τις σειρά που επιθυμούν , ανεξάρτητα απο το αν καταγράφεται αυτή τη στιγμή, λειτουργικό  κενό.

Κατά τα λοιπά , παραμένει σε ισχύ η από 06 Αυγούστου σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσής μας.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση