• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Αποφάσεις Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας _Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2019

Αποφάσεις Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας _Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2019

Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις του Διευθυντή Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας  με τις οποίες τοποθετούνται οριστικά εκπαιδευτικοί του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς οι οποίοι αιτήθηκαν οριστική τοποθέτηση απο υπεραριθμία , βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση.

Δέιτε τις αποφάσεις στο διαδίκτυο (Διαύγεια)

Απόφαση τοποθέτηση Υπεραρίθμων

Απόφαση τοποθέτηση απο βελτίωση θέσης , οριστική , υποχρεωτική

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση