• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Πρόσκληση 423 εκπαιδευτικών, εγγεγραμμένων στους Πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π. 2008 για μόνιμο διορισμό.

Πρόσκληση 423 εκπαιδευτικών, εγγεγραμμένων στους Πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π. 2008 για μόνιμο διορισμό.

Απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ανακοινώνεται πρόσκληση που απευθύνεται σε 423 Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι  εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Επιτυχόντων του Γραπτού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008.

Προθεσμία για την υποβολή  αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου  2019.

Περισσότερα στη με αριθμ. 58450/Ε1/12-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΤΤ4653ΠΣ-ΩΨ8) Υ.Α. , η οποία και επισυνάπτεται.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση