Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Σουφλίου

Συντάχθηκε στις .

Το ΚΠΕ Σουφλίου στο πλαίσιο του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους, θα οργανώσει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο Σουφλί, την Παρασκευή 19, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Απριλίου 2013.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΗΓΕΣ -ΕΒΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ.doc)ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΗΓΕΣ -ΕΒΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ.doc[ ]434 kB

Εκτύπωση