Δράσεις σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Σύμφωνα με την παραπάνω σχετική, στο πλαίσιο των δράσεων του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, παρακαλούμε τους Υπεύθυνους για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης & Β/θμιας Εκπ/σης να συμπληρώσουν το συνημμένο πίνακα με τις προγραμματισμένες δράσεις που έγιναν στο σχολείο τους το μήνα Φεβρουάριο, εφόσον έγιναν σχετικές δράσεις.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (drasis sxolion.doc)drasis sxolion.doc[ ]91 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakas.xls)pinakas.xls[ ]18 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση