ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Σας κοινοποιούμε   έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi.doc)prosklisi.doc[ ]679 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση