Σύσταση τριμελών επιτρoπών

   Σας κοινοποιούμε   έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (sistasi trimelon epitropon.doc)sistasi trimelon epitropon.doc[ ]429 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση