Αποστολή αναφορών δράσεων

Συντάχθηκε στις .

Σε εφαρμογή των σχετικών εγγράφων σας, σας αποστέλλουμε:

Α. τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί σχετικά με τη βία, καθώς και αυτών που έχουν προγραμματιστεί.

Β. των ενεργειών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης και παρέμβασης

Γ. των προτάσεών μας για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του παραπάνω προγράμματος.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apostoli  anaforon draseov .doc)apostoli anaforon draseov .doc[ ]71 kB

Εκτύπωση