Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Ευρωπού _ Ρούπελ-Σ.Σ. Βυρώνειας Σερρών

Το ΓΕΛ Ευρωπού πρόκειται να πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ-Σ.Σ. Βυρώνειας Σερρών την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν την προσφορά τους στο γραφείο της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας μέχρι τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση