Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Βαπτιστή

Προκήρυξη Ημερήσιας εκδρομής στην Κερκίνη στις 12-5-2023

Το Γυμνάσιο Βαπτιστή Κιλκίς προγραμματίζει ημερήσια εκδρομή στη λίμνη Κερκίνη. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 12/05/2023 ημέρα Παρασκευή. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία να καταθέσουν στον Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00..

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση