Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Αξιούπολης

Η Διευθύντρια του 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ στα πλαίσια Διδακτικής Επίσκεψης με

Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στο ΝΟΕΣΙΣ στη ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και

σε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ MEDITERRANEAN COSMOS καλεί τα Τουριστικά

Πρακτορεία - Γραφεία να καταθέσουν στο Γραφείο της, έντυπη προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι τη

Δευτέρα 20/3/2023 και ώρα 11:30 π.μ..

 

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση