Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 2ο Πειραματικό Κιλκίς - Πάτρα

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και ομίλων το σχολείο μας, 2ο

Πειραματικό ΓεΛ Κιλκίς, θα πραγματοποιήσει τετραήμερη εκδρομή στην Πάτρα από Τετάρτη 26 Απριλίου

2023 έως και Σάββατο 29 Απριλίου 2023. Παρακαλούμε να στείλετε προσφορά  σε κλειστό φάκελο μέχρι

Δευτέρα 20/3/2023 και ώρα 12:00μ.μ..

Δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση