Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς - Καστοριά

Το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή στην Καστοριά και καλεί τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στον κ.κ. Διευθυντή του σχολείου σφραγισμένη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, μέχρι Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00.

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση