Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Γουμένισσας - Αθήνα

Το Γυμνάσιο Γουμένισσας πραγματοποιεί τετραήμερη Eκδρομή από 30 Μαρτίου 2023 έως 02 Απριλίου 2023 στην Αθήνα. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24–02–2023, και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση