Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Πολυκάστρου

Το  ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ  θέλει να πραγματοποιήσει  διδακτική επίσκεψη για την Γ’ Τάξη ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ  την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023. 

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι  την ΤΡΊΤΗ  14 – 2 - 2023, και ώρα 12:00 μ.μ.                    

 Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση