Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς _ Θεσσαλονίκη

Οι μαθητές/τριες των Τμημάτων Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, ΒΔ1, ΒΔ2, ΒΠ, ΓΔΟ, ΓΔΑ, ΓΔΤ, ΓΠΔ, ΓΠΕ του 1 ου ΕΠΑΛ Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Εμπορικό Κέντρο Miditerranean Cosmos - Θέρμη Θεσσαλονίκης την 24-02-2023. Η προσφορά σας να αποσταλεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, Ευθυμιάδου & Οδησσού, 611 00 Κιλκίς, τηλέφωνο 2341023227, οπωσδήποτε μέχρι την Τετάρτη 15-02-2023 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση