Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Καμπάνης

Σας πληροφορούμε ότι  Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου Καμπάνη θα πραγματοποιήσει  εκδρομή στην Κέρκυρα από

27/04/2023 έως και 30/04/2023. Παρακαλούμε  να μας αποστείλετε   τις ι προσφορές  σας σε κλειστό φάκελο

σύμφωνα με την υπ΄ αρ 20883/ 4/12-02-2020/ΓΔ4/ ΦΕΚ 456/ τ. Β΄ /13-2-2020 Υ Α , ώστε  να τις 

παραλάβουμε  μέχρι την Τρίτη 28/02/2023 13:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση