Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Καμπανη

Σας πληροφορούμε ότι η A΄, Β’ και Γ΄ Τάξη του Λυκείου μας θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη

Θεσσαλονίκη, στο Εβραϊκό Μουσείο, στις 21/2/2023 και ημέρα Τρίτη. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις

προσφορές σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020  ΦΕΚ 456/ τ. Β΄/ 13-

02-2020,  ώστε να τις παραλάβουμε μέχρι τις 9-2-2023 ημέρα Πέμπτη. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΓΕΛ Καμπάνης -  προσφορά.doc)ΓΕΛ Καμπάνης - προσφορά.doc[ ]52 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση