Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Αξιούπολης

Το Γυμνάσιο Αξιούπολης πραγματοποιεί Διδακτική επίσκεψη  στη Θεσσαλονίκη (Σουρωτή) την Τρίτη 21

Φεβρουαρίου 2023. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να  αποστείλουν τις προσφορές τους,  στο

Γραφείο του Διευθυντή μέχρι την Παρασκευή 10 – 2 - 2023, και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση