Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Ευρωπού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δύο Διδακτικών Επισκέψεων και μίας Ημερήσιας Εκδρομής των μαθητών/τριών Α', Β', Γ ́ τάξεων του Γυμνασίου Ευρωπού.

Παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική προσφορά του Πρακτορείου σας στην έδρα της σχολικής μονάδας σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή ή εναλλακτικά με e-mail κλειδωμένων αρχείων μέχρι την Τετάρτη 08-02-2023 και ώρα 12:00 π.μ..

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (προκήρυξη εκδρομων.pdf)προκήρυξη εκδρομων.pdf[ ]103 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση