Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς

Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς πρόκειται να πραγματοποιήσει Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία) την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.  Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 03 – 02 - 2023, και ώρα 10:30 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση