Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Καμπάνη

Σας πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο Καμπάνη θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ) στις 14/02/2023. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση