Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Καμπάνη

Σας πληροφορούμε ότι η A΄ και Β΄ Τάξη του Λυκείου μας θα πραγματοποιήσει πολυήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο από  4-5-2023 έως 7-5-2023. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας σε κλειστό φάκελο, σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-02-2020),  ώστε να τις παραλάβουμε μέχρι τις 03-02-2023 ημέρα Παρασκευή.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (προσφορά.pdf)προσφορά.pdf[ ]141 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση