Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Πολυκάστρου

Το  ΓΕΛ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ  θέλει να πραγματοποιήσει  διδακτική επίσκεψη για την A’ Τάξη ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2023. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι  την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 – 1- 2023, και ώρα 12:00 μ.μ.  

Περισσότερες πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο.  

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση