Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς

Το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς πραγματοποιεί Εκπαιδευτική εκδρομή (Διδακτική επίσκεψη) με τα

παρακάτω στοιχεία: Ημερομηνία : Πέμπτη 26-01- 2023 Προορισμός: Θεσσαλονίκη. Οι προσφορές

υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι τη

Δευτέρα 16 – 01 - 2023, και ώρα 12:30 μ.μ..

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση