Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πλατανιάς

Οι μαθητές του σχολείου μας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, θα επισκεφτούν την Ηράκλεια

Σερρών (λίμνη Κερκίνη) και το Σιδηρόκαστρο Σερρών (Θερμοπηγή) στις 9 Φεβρουαρίου 2023.  Η προσφορά

σας να αποσταλεί μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση