Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Στο πλαίσιο του προγράμματος Χρυσοπράσινο Φύλλο, στο οποίο συμμετέχει το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς,

προγραμματίζεται εκπαιδευτική επίσκεψη Κύπρο - Λάρνακα. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία ταξιδιών

να υποβάλλουν στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, κλειστή προσφορά μέχρι και 18-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα

12:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση