Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Καμπάνη

Σας πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο Καμπάνη θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 31-01-2023. Παρακαλούμε για την αποστολή της προσφοράς σας σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση