Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ ΓΕΛ Καμπάνης

Σας πληροφορούμε ότι η A΄,Β’ και Γ΄Τάξη του Λυκείου μας θα πραγματοποιήσει διδακτική επίσκεψη στη

Θεσσαλονίκη, στα πανεπιστήμια, στις 25/01/2023 και ημέρα Τετάρτη. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις

προσφορές σας σε κλειστό φάκελο, ώστε να τις παραλάβουμε μέχρι τις 22-12-2022 ημέρα Πέμπτη.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση