Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Πολυκάστρου

Το Γυμνάσιο Πολυκάστρου πραγματοποιεί διδακτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιανουαρίου 2023. Παρακαλούμε για την αποστολή των προσφορών σας στο Γραφείο της Διεύθυνσης μέχρι την Παρασκευή, 16/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση