Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Γυμνάσιο Αξιούπολης

Το Γυμνάσιο Αξιούπολης πρόκειται να πραγματοποιεί Διδακτική επίσκεψη την Πέμπτη 22-12-2022 στη Θεσσαλονίκη OneSalonica. Καλούνται τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία να αποστείλουν τις προσφορές τους, στο Γραφείο του Διευθυντή και γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 14 – 12 - 2022, και ώρα 12:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση