Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι μαθητές/τριες των Τμημάτων ΒΔ1, ΒΔ2, ΓΔΟ, ΓΔΑ, ΓΔΤ, Α2, Α5 του 1ου ΕΠΑΛ Κιλκίς θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - Θεσσαλονίκη την 22-12-2022.

Η προσφορά σας να αποσταλεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιλκίς, Ευθυμιάδου & Οδησσού, 611 00 Κιλκίς, τηλέφωνο 2341023227, οπωσδήποτε μέχρι τη Παρασκευή 09-12-2022 και ώρα 10:00π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση