Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Κιλκίς, πρόκειται να πραγματοποιήσει μαζί με το 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς, εκπαιδευτική εκδρομή (συμμετοχή σε μαθητικό διαγωνισμό), με τα παρακάτω στοιχεία:


Ημερομηνία: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022
Προορισμός: Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας (περ. Στρεμπενιώτη, πρώην πολυκλαδικό).

Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση στο γραφείο της Διευθύντριας και γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ..

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση